projekty

Zoznam zrealizovaných projektov:

x

  2014
 • Architektonická štúdia objektu – Eckert Rakovo (pdf)
 • Územný plán obce Chotín – Zmeny a doplnky 1/2014 ( www )
 • Farebné riešenie – Rodinný dom Oreškových, Dolný Kalník (pdf)
 • Architektonická štúdia objektu – Coffee & Cake – Medvedzie Tvrdošín (pdf)
 • Bytový dom Aero Residence, Martin Ľadoveň (pdf)
 • Súkromná záhrada v obci Pozba – ideová štúdia (pdf)
  2013
 • Urbanistická štúdia Pentagon – Bratislava – Vrakuňa (pdf)
 • Urbanistická štúdia Košice – Nová terasa II (pdf)
 • Rodinný dom Villa Perla, Turčianske Jaseno (jpg)
 • Územný plán obce Marcelová – Zmeny a doplnky 1/2013 ( www )
 • Rodinný dom Čakany – rekonštrukcia a nadstavba (DUR+PPSP) (pdf)
 • Rodinný dom TomTvrdošín – architektonická štúdia (jpg)
 • Územný plán zóny Tŕňnanský chodník – Zvolen – Zmeny a Doplnky 02
 • Urbanistická štúdia areály spoločnosti Towercom, Vajnorská – Bratislava ( pdf )
 • Urbanistická štúdia zóny Bajkalská, areály spoločnosti Reality Development, a.s – Bratislava ( pdf )
 • Bytový dom Áčko – Martin Ľadoveň (ideová štúdia) (jpg)
 • Územný plán obce Radvaň nad Dunajom – Zmeny a Doplnky 01/2013  ( www )
 • Rodinný dom Jamník (DUR + PPSP) ( jpg )
 • Územný plán obce Mošovce – Koncept ( www )
 • Dokumentácia pre stavebné povolenie pre cestu a vodovod – IBV Dolný Kalník – Sever ( stavebné a vodoprávne povolenie )
2012
 • Územný plán sídelného útvaru Martin – digitalizácia ÚPN  ( www )
 • Návrh záhrady pri rodinnom dome v Tvrdošíne ( jpg )
 • Rekonštrukcia rodinného domu v Turčianskom Michale ( pdf , foto )
 • Územný plán obce Turčiansky Peter – Zmena a Doplnok 01  ( www )
 • Územný plán obce Rakovo – Zmena a Doplnok 03  ( www )
 • Architektonická štúdia rodinného domu v Košťanoch nad Turcom ( pdf )
 • Architektonická štúdia – hospodársky objekt v Tvrdošíne ( jpg )
 • Architektonická štúdia – hospodársky objekt vo Vieske ( jpg )
 • Verejné priestory pri obecnom úrade v Dolnom Kalníku – štúdia  ( jpg )
2011
 • Územný plán obce Dolný Kalník – Zmeny a Doplnky 01  ( www )
 • Územný plán obce Prosiek – Prieskumy a rozbory ( www )
 • Územný plán zóny Tŕňnanský chodník – Zvolen – Zmeny a Doplnky 01 ( www )
 • Urbanisticko-architektonická štúdia – Kaplnka – Bytča  ( pdf )
 • Urbanistická štúdia areály spoločnosti Towercom, Vajnorská – Bratislava ( pdf )
 • Architektonická štúdia Bytového domu v Martine ( pdf )
 • Projekt pre stavebné povelenie Rodinný dom vo Vrútkach (v realizácii) ( jpg )
 • Projekt pre stavebné povelenie Rodinný dom v Dolnom Kalníku (v realizácii)  ( jpg )
 • Ídeová štúdia revitalizácie  verejných priestorov obce Podlužany ( pdf )
 • Územné rozhodnutie pre IBV Dolný Kalník – sever ( pdf )
 • Návrh interiéru pre radové rodinné domy – Podháj v Martine
2010
 • Územný plán mesta Zvolen – Zmeny a Doplnky 06 ( www )
 • Územný plán obce Mošovce – Prieskumy a rozbory ( www )
 • Územný plán obce Košťany nad Turcom – Zmeny a Doplnky 03 ( www )
 • Územné a stavebné rozhodnutie pre IBV JUH v Košťanoch nad Turcom
 • Štúdia záhrady k rodinného domu v obci Sklabiňa ( jpg )
 • Architektonická súťaž na rekonštrukciu krytej plavárne v Košiciach (3. cena www )
 • Architektonická súťaž Amfiteáter v Košiciach  ( jpg )
 • Architektonicko-urbanistická súťaž Mestský park v Košiciach (1. odmena www)
2009
 • Urbanistická štúdia Košice Nemocnica I., kat. územie Terasa ( www )
 • Úrbanistická štúdia zóny – Martin Košúty  ( www , video )
 • Úrbanistická štúdia zóny – Pentagon – Bratislava – Vrakuňa
 • Územné a stavebné rozhodnutie pre IBV Podháj v Martine ( www )
 • Úrbanistická štúdia IBV JUH v Košťanoch nad Turcom ( video )
 • Územný plán obce Marcelová – čistopis ( www )
2008
 • Územný plán obce Búč – čistopis  ( www )
 • Územný plán obce Číčov – čistopis ( www )
 • Územný plán obce Chotín – čistopis
 • Územný plán obce Iža – čistopis  ( www )
 • Územný plán obce Vrbová nad Váhom – čistopis ( www )
 • Územný plán obce Komoča – čistopis ( www )
 • Územný plán obce Kravany nad Dunajom – čistopis ( www )
 • Územný plán obce Moča – čistopis ( www )
 • Územný plán obce Radvaň nad Dunajom – čistopis ( www )
 • Územné a stavebné povolenie pre výstavbu IBV Sunfield v Turč. Tepliciach ( pdf )
 • Urbanistická štúdia Jazerá Turany ( video, pdf )
 • Územné rozhodnutie pre IBV – Kuzmányho východ I. etapa v Turč. Tepliciach