projekty

Aktuálne prezentácie
https://www.youtube.com/channel/UCE_zcU9Rg2wySw-1dok4jpQ/videos

 

Zoznam spracovaných diel ing. arch. Martin Pavlíka

autorizovaný architekt SKA

Poznámky:

– zoznam je za obdobie od roku 2016

– pri zozname stavieb nie sú uvádzané jednoduché stavby, ako napr. rodinné domy, nakoľko ich počas pôsobnosti projektant navrhol veľké množstvo, preto je tento zoznam zameraný na väčšie stavby.

–  hlavný projektant je na trhu od roku 2006, od toho času riešil, alebo participoval na veľkom množstve   UPD+UPN+ZŠ, celkovo ich  môže byť aj vyše 100

– hlavný projektant má autorizáciu od roku 2008 pod registračným číslom AA 1721

– vysvetlenie skratiek (UPD – územnoplánovacia dokumentácia, napr. Urbanistická štúdia,  

   UPN – územný plán, ZŠ – zastavovacia štúdia, AŠ – architektonická štúdia, UR – územné rozhodnutie, STP – stavebné povolenie)

– Hl. projektant si prešiel všetkými druhmi stavieb,  od interiéru až po územné plány.

 

STAVBY

p.č.      názov akcie                                                                    stupeň        rok

1     Polyfunkčný objekt CELLO Tvrdošín (novostavba)         AŠ+UR+STP  2016

2     Penzión Tvrdex – Nižná (rekonštrukcia)                             Š+UR+STP   2016

3     Rekonštrukcia plavárne – Nižná                                          AŠ                   2016

4     Rekonštrukcia MŠ Orličie – Nižná                                      AŠ+UR+STP    2016

5     Hromadné garáže Nižná (novostavba)                            AŠ+UR             2016

6     Výrobný areál spoločnosti VVD Orava (novostavba)     AŠ+UR            2017

7     Rybnikáreň Prosiek (novostavba)                                      AŠ                    2017

8    Autoservis Kubica Trstená (novostavba)                         AŠ+UR+STP     2017

9     Bytový dom Áčko Martin Ľadoveň (nadstavba)            AŠ+UR              2017

10    Chaty Jasenská Dolina (novostavba)                                AŠ+UR            2017

11    Obchodné centrum Pohoda Trstená (rekonštrukcia)  AŠ+UR+STP     2017

12    Penzion MARAS Podbiel                                                     AŠ                    2018

13   Výrobný objekt spoločnosti Eurotron – Nižná               AŠ+UR+STP     2018

14    Apartmánový dom Huty (novostavba)                             AŠ+UR+STP   2019

15  Objekt občianskej vybavenosti Suchá hora (novostavba)            AŠ     2019

16   Bytový dom Námestovo (prestavba)                                                 AŠ    2019

17    Rekonštrukcia objektu technických služieb Nižná                      STP   2019

18   Objekt vybavenosti a bývania Tvrdošín (zmena účelu)       UR+STP   2020

19   Parkovisko západ Trstená (novostavba)                         AŠ+UR+STP     2020

20    Objekt ZUŠ Trstená (novostavba)                                       AŠ+UR+STP  2020

21    ZUŠ na prestavbu na BD Trstená (prestavba)               AŠ+UR+STP     2020

22    Prestavba požiarnej zbrojnice Nižná                                           STP      2020

23    Autoumývarka Trstená Západ (novostavba)                          DSTP       2020

24    Rekonštrukcia hotela šport  – Slanická osada                              AŠ       2020

25    Výrobná hala spoločnosti EDM Nižná ( novostavba) AŠ+UR+STP      2020

26   Výrobná hala spoločnosti MATERASSO Oravské Veselé               AŠ    2021

27   Rekonštrukcia námestia Trstená (rekonštrukcia)                        STP    2021

28   Premena podkrovia ZŠ Slnečná Námestovo na ZUŠ                  AŠ        2021

29   Materská škola Námestovo                                                              AŠ       2021

30  Revitalizácia sídliska Medvedzie  – Tvrdošín                     AŠ + STP        2021

31  Polyfunkčný objekt Garbiar Tvrdošín                                        DSTP       2022

32  Objekty skladovania Čimhová                                                     DSTP       2022

33   Zdravotnícke centrum D-KLinika Drienov                                AŠ          2022

34   Bytové domy Vilčurňa Spišská Nová Ves                                     AŠ        2022

 

UPD a UPN + ZŠ

p.č.      názov akcie                                                                          stupeň         rok

1             UPN Prosiek – Zmeny a doplnky č.1                                    UPD        2016

2             UPN Iža – Zmeny a doplnky č.1                                              UPD      2016

3             UPN Zóny Dunajská, Bratislava                                          UPD         2016

4             UPN Sučany                                                                           UPN          2016

5             UŠ Botanická Bratislava                                                        UPD        2016

6             UPN Rakovo- Zmeny a doplnky č.4                                  UPD           2016

7             UPN Olešná                                                                             UPN        2016

8             IBV Oravský Podzámok                                                            ZŠ        2017

9             IBV Stráža – Turčianske Jaseno                                                ZŠ       2017

10           IBV TUF – Mošovce                                                   ZŠ (UR+STP)       2017

11           Zóna obchodu a služieb Trstená                                           ZŠ          2017

12           IBV TUF2– Mošovce                                                    ZŠ (UR+STP)     2017

13           Priemyselný areál Zákamenné                                                ZŠ       2017

14           IBV TUF3– Mošovce                                                                   ZŠ        2018

15           IBV Východ 2 – Rakovo                                            ZŠ (UR+STP)       2018

16           Rybnikáreň – Staré hory                                                          ZŠ         2018

17           Rybnikáreň – Prosiek                                                                 ZŠ       2018

18           IBV Klin                                                                                        ZŚ        2019

19           Priemyselný areál – Oravské Veselé                          ZŠ (UR+STP)   2020

20           IBV Horné Vestenice                                                                  ZŠ        2020

21           UPN Štefanov nad Oravou  – Zmeny a doplnky č.2          UPD        2020

22           Apartmány Huty                                                                           ZŠ     2020

23           Priemyselný areál 2 – Oravské Veselé                                     ZŠ       2021

24          Obytná zóna Malé pole Spišská Nová Ves                              ZŠ       2022

 

 

Spolupráce:

 

V rokoch 2009 – 2013 spolupracoval Ing. arch. Martin Pavlík  na projektoch so spoločnosťami GUT GUT, s.r.o. Bratislava,  Valo Sadovsky s.r.o., Bratislava, RB architects, s.r.o. a Esting, s.r.o. Zvolen, ako hlavný projektant časti Urbanizmus na projektoch:

 

  1. Zóna Triblavina, (polyfunkčné územie, sídlisko pre 30 000 obyvateľov), investor Holandská spol.
  2. Zóna Terasa – Košice, (obytné územie), investor PENTA Group Bratislava
  3. Zóna Stará Vajnorská Bratislava, (obchodné prevádzky ), investor Towercom Bratislava
  4. Zóna Trňanský chodník Zvolen, (obchodné prevádzky), investor VaV a.s. B. Bystrica
  5. Zóna Bajkalská, Bratislava, (polyfunkční objekty), investor J&T