čosi o mne

Google+

Ing. arch. Martin Pavlík, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, registračné číslo 1721 AA

Narodený 27. januára 1978 v Spišskej Novej Vsi. Trvale bytom v Tvrdošíne. Toho času pôsobím hlavne v mestách Martin, Zvolen a Bratislava, ale pracovné záležitosti riešim v rámci celého Slovenska. Od Marca 2012 som rozšíril pôsobnosť o mesto Tvrdošín, kde mám ateliér. Vykonávam činnosti autorizovaného architekta ( viď. autorizácia ). Zaoberám sa hlavne tvorbou a plánovaním území, spracovávam komplexné dokumenty od štúdií až po realizačné projekty (viď. referencie). K týmto projektom zabezpečujem komplexné inžinierske a poradenské činnosti.

V skratke z mojej osobnej histórie:

chronológia 

máj 2008              Autorizačná skúška na Slovenskej komore architektov

máj 2004           ukončené inžinierske štúdium na FA STU v Bratislave

máj 2001              ukončené bakalárske štúdium na FA STU v Bratislave

1992 – 1996        Stredná priemyselná škola drevárska, Filinskeho 7, 052 80 Sp. Nová Ves                             trieda so zameraním na návrh konštrukcii a tvorbu nábytku

1984 – 1988        Základná umelecká škola v Spišskej Novej Vsi 1. stupeň štúdia ukončený                             absolventskou prácou a skúškou z odboru výtvarného umenia

odborná prax

1995 – 1996        grafické návrhy, práca s reklamou, Reklamné štúdio R.S.U., Sp. N. Ves

1997 – 1998        letná odborná prax u Ing. arch. Pavla Petríka, Spišská Nová Ves
1999 – 2000        kresličské práce, (Planex s.r.o. Bratislava)
2001 – 2002        digitalizácia podkladov pre Volkswagen BA, (RABIT s.r.o. Bratislava)

2003 – 2004        zamestnanec SAŽP – URBION v Bratislave, ako špecialista na                                             urbanizované prostredie

2004 – 2008        samostatná zárobková činnosť,                                                                                               spolupráca z autorizovanými architektmi (Peter Vaškovič, Peter Varga,                                 doc. Dagmar Kaliská, Pavel Mikleš, Jozef Šoltes atď.)

2008 – 2011         Creat s.r.o. v Martine, architektonická kancelária, konateľ spoločnosti

2011 – 2013         samostatná zárobková činnosť – incube,

2012 – súčasnosť  aplus.sk, s.r.o. v Tvrdošíne, konateľ spoločnosti

2017 - súčasnosť  slobodné povolanie