čosi o mne

 

Ing. arch. Martin Pavlík, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, registračné číslo 1721 AA

Narodený 27. januára 1978 v Spišskej Novej Vsi. Trvale bytom v Tvrdošíne. Toho času pôsobím hlavne v regióne Hornej Oravy a Turca, ale pracovné záležitosti riešim v rámci celého Slovenska.  Vykonávam činnosti autorizovaného architekta ( viď. autorizácia ). Spracovávam komplexné dokumenty od štúdií až po realizačné projekty. K týmto projektom zabezpečujem komplexné inžinierske a poradenské činnosti.

V skratke z mojej osobnej histórie:

chronológia 

1984 – 1988        Základná umelecká škola v Spišskej Novej Vsi 1. stupeň štúdia ukončený  absolventskou prácou a skúškou z odboru výtvarného umenia

1992 – 1996        Stredná priemyselná škola drevárska, Filinskeho 7, 052 80 Sp. Nová Ves  trieda so zameraním na návrh konštrukcii a tvorbu nábytku

máj 2001              ukončené bakalárske štúdium na FA STU v Bratislave

máj 2004           ukončené inžinierske štúdium na FA STU v Bratislave

máj 2008              Autorizačná skúška na Slovenskej komore architektov

odborná prax

1999 – 2000       CAD draftsman, Planex s.r.o. Bratislava
2001 – 2002       CAD draftsman, RABIT s.r.o. Bratislava

2003 – 2004        Junior architekt, SAŽP – URBION, Bratislava

2008 – 2011         Creat s.r.o. v Martine, architektonická kancelária, konateľ

2012 – súčasnosť  aplus.sk, s.r.o. v Tvrdošíne, konateľ spoločnosti

2017 súčasnosť  slobodné povolanie

spolupráca:

2003 – 2008 Ing. arch. Peter Vaškovič, Ing. arch. Peter Varga, Ing. arch. Pavel Mikleš, 

2008 – 2013 Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Matúš Vallo, Ing. arch. Beáta Mikušová,

2013 – 2019 Ing. arch. Vlasta Cukorová